รายละเอียด :  ระบบงาน & คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม
    ACC-ROOM (แอ๊ค-รูม)  :  โปรแกรมบริหารจัดการ ห้องพัก
     
       
       
    โปรแกรมประกอบด้วย 5 ระบบหลักย-ซื้อ-สต๊อก-บัญชี)
       ทุกระบบเชื่อมโยงข้อมูลกันอัตโนมัติ
  การทำงานแบ่งเป็น 2 ระดับ   1. คอนโด-แมนชั่น  
  ระดับที่ 1 : ไม่ต้องลงทะเบียน   - ใบแจ้งหนี้-ประจำเดือน   - ทะเบียนห้อง  
  ระดัีบที่ 2 : ต้องลงทะเบียน   - ใบแจ้งหนี้-ค่าใช้จ่ายอื่นฯ   - ทะเบียนลูกค้า  
      - รับชำระหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน     - เช่ารายวัน  
      - บันทึกประจำเดือน   - ใบลดหนี้ (ห้องพัก)  
  โปรแกรมระดับที่ 1     (บันทึกบิล-อัตโนมัติ, ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา, ค่าโทรศัพท์)   - ใบเพิ่มหนี้ (ห้องพัก)  
  สามารถ Download ได้ฟรี   - เงินมัดจำ   - ใบวางบิล (ห้องพัก)  
  ที่เมนู Download    - เงินประกัน-ค่าเช่าล่วงหน้า    - ลูกหนี้ (ห้องพัก)  
      ทะเบียนค่าใช้จ่าย   - รายงาน  
  โปรแกรมระดับที่ 2        
  ลงทะเบียนสั่งซื้อ ได้ที่   ระบบขาย, ซื้อ, สต๊อก, บัญชี (จะเหมือนกับโปรแกรม ACC-BILLING)  
  TEL :  0-2924-4698   โดยนำมาแพ็ครวมกับ ACC-ROOM เพื่อความสะดวกในการใช้งาน  
  FAX : 0-2924-4699    2. ระบบขาย    3. ระบบซื้อ  
        บันทึกขาย (ออกบิล) โปรแกรมตัดสต๊อก     บันทึกซื้อ (ตามบิลซื้อ) โปรแกรมเพิ่มสต๊อก  
  ราคาชุดลงทะเบียน-รดับที่ 2     และ ลงบัญชีเดบิต-เครดิต อัตโนมัติ     และ ลงบัญชีเดบิต-เครดิต อัตโนมัติ  
  ดูายละเอียดได้ที่เมนู ราคา   - ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี   - รับสินค้า / รับใบแจ้งหนี้   
      - ใบเสร็จรับเงิน   - ใบสำคัญจ่าย  
  เมื่อลงทะเบียนแล้ว   - ใบลดหนี้ (รับคืนสินค้า)   - ใบลดหนี้ (ส่งคืนสินค้า)  
  โปรแกรมจะกลายสภาพจาก   - ใบส่งของชั่วคราว   - ใบกำกับภาษีรับภายหลังใบแจ้งหนี้  
  โปรแกรมระดับที่ 1 เป็น ระดับที่ 2   - ใบวางบิล    - ใบสั่งซื้อ  
  (ไม่จำกัด Records ในการใช้งาน   - ใบเสนอราคา   - ทะเบียนผู้ขาย  
  ขึ้นอยู่กับความจุของ Harddisk)   - ทะเบียนลูกค้า   - เจ้าหนี้ / การ์ดเจ้าหนี้  
    - ทะเบียนสินค้า   - รายงานการซื้อ / รายงานค่าใช้จ่าย   
    - ลูกหนี้ / การ์ดลูกหนี้       
    - รายงานการขายต่างฯ      
             
        4. ระบบสต๊อก     5. ระบบบัญชี  
    - สินค้าคงเหลือ   - สมุดรายวัน  
    - สต๊อกการ์ด   - บัญชีแยกประเภท  
    - ตั้งยอดยกมา   - กระดาษทำการ  
    - รับสินค้าเข้า     (งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล)  
      - จ่ายสินค้าออก    - ผังบัญชี / ตั้งยอดยกมา  
      - ทะเบียนสินค้า   - ภาษีซื้อ / ภาษีขาย  
      - รายงานสต๊อก   - รายงานทางบัญชี-เบื้องต้น  
             
 
คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม ACC-ROOM
1. เหมาะสำหรับธุรกิจ คอนโด, อพาร์ทเม้นท์, แมนชั่น, หอพัก, หมู่บ้านจัดสรร, ออฟฟิศให้เช่า หรือ ธุรกิจที่ต้องการเปิดบิลซ้ำๆ ทุกเดือน 
2. คลิกปุ่มเดียว บันทึกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ครบทุกห้อง/ลูกค้า (ไม่ต้องคีย์รายใบ)
3. มีระบบบันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือนของแต่ล่ะห้อง ซึ่งแต่ละห้องมีรายการค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน
4. เลือกสั่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ทั้งหมด, แยกชั้น หรือ พิมพ์เฉพาะห้อง
5. ปรับฟอร์มเอกสารได้ทุกรูปแบบ ทุกขนาด (ทั้งฟอร์มสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้ว หรือพิมพ์ลงกระดาษ A4) ใส่โลโก้ได้ 
6. มีระบบบันทึก ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าส่วนกลาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ประจำเดือน (เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน) 
7. มีระบบรับเงินมัดจำ, เงินประกัน, ค่าเช่าล่วงหน้า
8. มีระบบเช่ารายวัน
9. สามารถบันทึกบันทึกประวัติ ลูกค้าเก่าและใหม่ที่เช่า ห้องเดียวกันได้
10. ระบบลูกหนี้ แยกตามทะเบียนห้องของลูกค้าแต่ละราย
11. มีระบบ ขาย ซื้อ สต๊อก บัญชี เพิ่มเติมอยู่ในตัวโปรแกรมเดียวกัน (สำหรับธุรกิจที่มีการขายสินค้าหรือ บริการอื่นฯเพิ่มเติม)
12. มีระบบส่งเอกสารผ่าน e-mail
13. โอนรายงานเข้า Excel ได้ 
14. มีระบบสำรองข้อมูลลง Thumb Drive, แผ่น CD
15. โปรแกรมทำงานบนระบบ WINDOWS
16. มีระบบความปลอดภัย / รหัสผ่าน / กำหนดสิทธิการเข้าใช้งานของ User
 
กลับสู่ด้านบน ACC-ROOM  ::   Download  | รายละเอียด  |  ราคา  |  วิดีโอสอนการใช้งาน